I det gamla svenska systemet omfattade kandidatexamen minst tre års heltidsstudier, det vill säga minst 120 "gamla" poäng, men vissa utbildningsprogram kunde vara längre. Teologie kandidatexamen (teol. kand.) omfattade fyra års heltidsstudier, och juris kandidatexamen (jur. kand.) fyra och ett halvt år.

8576

Högskoleexamen (grundnivå) bygger på studier om minst 80 poäng. valt kan din examen heta ekonomie, filosofie, politices eller teknologie kandidatexamen.

Detta beslut skall publiceras i universitetets regelsamling. Filosofie magisterexamen med huvudområdet Pedagogik, 60 hp . Degree of Master of Science with a major in Education (60 credits) 1. Fastställande . Examensbeskrivning för filosofie magisterexamen med huvudområdet Pedagogik vid Göteborgs universitet är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2008-10-23, reviderad 2018-12 Examen. Examensgruppen utfärdar yrkesexamina, generella examina (högskoleexamen, kandidat-, magister- och masterexamen), forskarexamina samt kursbevis för studenter vid LiU. Kandidatexamen.Kandidatexamen är en benämning på flera examina på olika nivåer inom högre utbildning.

  1. Jälla behandlingshem
  2. Nils håkan håkansson karlshamn
  3. Kurs zloty
  4. Peter aronsson historia
  5. Markel insurance company
  6. Slapvagn skylt
  7. Afa forsakring address
  8. Filosofie kandidatexamen poäng

Närståendes och vårdpersonals erfarenheter av kommunikation i den palliativa vården – En litteraturöversikt . Relatives and health care professionals’ experiences of communication in palliative care – A literature review. Författare: Emelie Brottare . Handledare: Jan Florin . Granskare: Janeth Leksell 1993 EG-rätt 1-5 poäng, Högskolan Karlskrona Ronneby 1991 Beskattningsrätt 1-10 poäng, Högskolan i Kristianstad 1989 Filosofie Kandidatexamen med inriktning på företagsekonomi, Högskolan i Växjö Gymnasieutbildning: 1981 Maskiningenjörsexamen. Fyraårig teknisk linje, maskinteknisk gren, Chapmanskolan, Karlskrona. Arbetslivserfarenhet: Filosofie kandidatexamen (180 hp) Degree of Bachelor of Arts/Science (180 credits) Filosofie masterexamen (120 hp) Degree of Master of Arts/Science (120 Om du har fler poäng än examenkravet – stryk kurser som inte ska vara med i examen.

Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier inom huvudområdet som ska finnas inom samhällsvetenskaplig eller humanistisk fakultet.

kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (HuK, 180 studiepoäng) som är en lägre högskoleexamen och filosofie magisterexamen (FM, 120 studiepoäng) 

Filosofie kandidatexamen (Degree of Bachelor in Social Science) kan erhållas om student Filosofie kandidatexamen. Minimikrav: 120 poäng poäng avslutade/hela kurser Speciellt krav: Minst 60 poäng i företagsekonomi, C-uppsats 10 poäng skall ingå Biämne: Minst 20 poäng. Examenstitel: Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne Degree of Bachelor in Social Science with a major in Business Administration Filosofie kandidatexamen.

Programmet leder till en social omsorgsexamen omfattande 140 poäng och en filosofie kandidatexamen med huvudämnet socialt arbete. Utöver generella utbildningsmål . 9

Filosofie kandidatexamen poäng

På denna sida. Examen. Filosofie kandidatexamina enligt 1993 års studieordning. En filosofie kandidatexamen enligt 1993 års studieordning baseras på hela avklarade kurser om minst 120 poäng. Dessa poäng skall även omfatta ett huvudämne, som utgör denna examens huvudsakliga inriktning. Huvudämnet skall tillhöra humanistisk, ekonomisk, samhällsvetenskaplig Examensbeskrivning för Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Filosofi. Degree of Bachelor of Science För kandidatexamen i filosofi ska studenten visa: Angivna poäng visar den sammanlagda omfattningen kurser i examen.

Dokumenten öppnas i ny flik.
Flow linkoping

Filosofie kandidatexamen poäng

Examen på grundnivå. Högskoleexamen. Högskoleexamen omfattar 120 hp,  Examensbeskrivning för Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Systemvetenskap Angivna poäng visar den sammanlagda omfattningen kurser i examen. Filosofie magisterexamen 60hp på avancerad nivå. 30 hp.

I en kandidatexamen ska minst 30 högskolepoäng utgöras av kurser utanför huvudområdet. 2018-11-13 I Örebro finns drygt 40 ämnen som kan ingå som huvudämne i en kandidatexamen. Beroende på vilken ämneskombination du har valt kan din examen få förledet ekonomie, filosofie, politices eller teknologie. I de flesta kandidatexamina med förled måste du också ha minst 20 poäng i ett annat akademiskt ämne (biämne) än huvudämnet.
Latex allergies and bananas

Filosofie kandidatexamen poäng


Examensbeskrivning för Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Filosofi. Degree of Bachelor of Science För kandidatexamen i filosofi ska studenten visa: Angivna poäng visar den sammanlagda omfattningen kurser i examen.

Dessa poäng skall även omfatta ett huvudämne, som utgör denna examens huvudsakliga inriktning. Huvudämnet skall tillhöra humanistisk, ekonomisk, samhällsvetenskaplig Examensbeskrivning för Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Filosofi.