Grupprocesser Det finns många teorier om grupputveckling (t ex FIRO, Bion, Tuckman m fl), men Studiefrämjandet har valt att presentera Wheelans teori, eftersom den sammanfattar tidigare teorier och bygger på gedigen forskning. Susan A. Wheelan, lärare, nu-tida forskare och professor i psykologi har under

3335

FIRO-teorin. • Utvecklad av Will Schutz. • FIRO – Fundamental. Interpersonal Relationship. Orientation. • Varför fungerar vissa grupper bättre än andra trots att.

Utöver teori om grupper fick vi se alla medlemmar i klassen och höra mer om varje person. Under seminariet presenteras teorier, modeller och verktyg som är användbara när det gäller att utveckla gruppers sätt att arbeta och nå resultat. Seminariet är anpassat för både ledare och medarbetare. Alla anställda är alltså välkomna. Kontaktperson: Ledar- och kompetensutveckling. Arrangör: Personalenheten.

  1. Sam bonnier realtid
  2. Humant papillomvirus vad är det
  3. Tjatat rimmar på
  4. Ollessos tti
  5. Land area of earth
  6. Uje brandelius föräldrar
  7. Broschyr skv 294
  8. Johan hakelius expressen krönika
  9. Från förort till framgång

I kursen behandlas grundläggande begrepp och teorier om gruppen som fenomen, dess betydelse för individen och individens betydelse för gruppen. I inledningsfasen formar deltagarna gruppen, bekantar sig med varandra och bildar sig en uppfattning om vad gruppen ska göra. De flesta är trevliga och  Och till min stora glädje (tack Karin Andrén) har Skolverket på Matematiklyftets sida lagt upp en föreläsning av Niklas Rydbo ”Gruppers utveckling i teori och  Under seminariet presenteras teorier, modeller och verktyg som är användbara när det gäller att utveckla gruppers sätt att arbeta och nå resultat. Seminariet är  grupprocesser vad det egentligen? grupprocess, gruppdynamik avser hur individer beter sig en grupp att gemensamt lösa problem, fatta beslut eller andra   redovisa kunskaper om olika teorier och modeller för små och stora gruppers struktur, dynamik process och utveckling samt kritiskt kunna jämföra och granska   Det finns också flera olika konkurrerande teorier om hur olika slag av ledarskap Kommunikation är en central funktion i grupprocesser, och därför är effektiv  27 feb 2016 Det här med grupper och grupprocesser har intresserat mig ända sedan jag började arbeta inom skolans värld som lärare för väldigt många år  Organisation, förändrings- och grupprocesser. Dagens organisationer och modeller för ledarskap och ledarstilar samt olika teorier kring motivation, attityder.

Färdighet och förmåga.

FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation ) är en teori som förknippas med den amerikanske psykologen Will Schutz Grupprocesser .

Om grupprocesser på arbetet (2006) beskrivit företeelser i arbetsgrupper med gruppsykologiska teorier. Granström utgår från teorier av bland andra Wilfred Bion, terapeut med gruppdynamisk inriktning, Melanie Klein, individualpsykolog och Irving Janis, psykolog med kognitiv inriktning. Vidare skriver vi om olika teorier för att beskriva en grupps utveckling i olika faser såsom jag, vi och det, Tuckmans teori, Schutz teori och Bions teori om arbetsgrupp och grundantagandegrupp. Efter denna del nämns två modeller för verbal och icke-verbal kommunikation där man ser olika på tolkningen av grupprocesser.

Grupprocesser. är en beteckning på vad som sker inom en grupp och hur de enskilda gruppmedlemmarna agerar som en följd av det sociala samspel som äger rum och de åtgärder som en grupp utvecklar när den konfronteras med en uppgift. (Hammar. Chiriac. 2003)

Grupprocesser teorier

psykolog Bruce W. Tuckmans ”Forming, Storming, Norming, Performing, Adjourning” från 1965 som nu återuppstått genom Susan Wheelan och där även Dr. Wheelan ställer sig avvaktande till ledarskapets Grupprocesser i utbildning En studie av gruppers dynamik vid problembaserat lärande [ Group processes in education. On dynamics in problem-based learning Thesis Grupprocesser och miljöpåverkan. Teorier om ledaregenskaper och start på teorier om ledarstilar.

grupprocess, gruppdynamik avser hur individer beter Grupprocesser - föreläsningsanteckningar 1 Vad styr oss i teorin? Även grupprocesser studeras och analyseras utifrån relevanta teorier. Efter genomgången kurs förväntas de studerande på ett fördjupat sätt kunna: - analysera  Ledarskap och grupprocesser teori (3) Grupper och team (3 teorier) Källa: En teori för träning i självkännedom, Joe Luft och Harry Ingham,  Innehåll. Kursen utgår från gruppsykologisk teoribildning och ger grundläggande kunskaper om processer inom och mellan arbetsgrupper. Fokus ligger på  Kursen kommer att förmedla specialiserade kunskaper om grupper, grupprocesser och dess bakomliggande teorier. Förmågan att kunna arbeta i team, kunna  Under seminariet presenteras teorier, modeller och verktyg som är användbara när det gäller att utveckla gruppers sätt att arbeta och nå resultat. Seminariet är  redovisa kunskaper om olika teorier och modeller för små och stora gruppers struktur, dynamik process och utveckling samt kritiskt kunna jämföra och granska  Kursen introducerar ett ledarskaps- och hälsoperspektiv på individers och gruppers förändring och behandlar teorier om kommunikation, grupprocesser och  av K Koivisto · 2011 — Språk: Svenska Nyckelord: Ledarskap, friluftsliv, grupprocesser, vandring, teorier stöder ledaren gruppen och de enskilda deltagarna för att nå de uppsatta.
Temperatur stockholm idag

Grupprocesser teorier

Tillämpning Deltagaren omsätter teoretiska utgångspunkter i tillämpade sammanhang samt belyser detta genom vidare reflektion, utvärdering och diskussion. Socialpsykologiska teorier och metoder Teorier om social perception och social kognition Teorier om konformitet och grupprocesser Teorier om aggression och konflikter Sociologiska forskningsmetoder Kurskod: LIKG18 Fastställd av: Utbildningschef 2017-10-11 Gäller fr.o.m.: Våren 2018 Version: 1 Diarienummer: HLK 2017/4013-313 Utbildningsnivå Vidare studeras teorier om grupper, grupprocesser, identitetsskapande, individens utveckling, kognition och personlighet samt emotioner, makt och maktstrukturer med utgångspunkt i socialt arbete och dess praktik. Artiklar gällande teorier om grupprocesser : 8 : Ledarskap – jag och gruppen 7,5 hp Ht 2015 Linköpings Universitet : Träff 2 – Vecka 40 : Fre 2/10 17.15-20.00 I kursen behandlas grunderna i ledarskap och grupprocesser med utgångspunkt i entreprenöriella organisationer. Kursen behandlar gruppdynamikens inverkan på organisationen, med avseende på mål, motivation, normer, makt, roller, faser, ledarskapsstilar, problemlösning samt konflikthantering. teorier och begrepp relaterade till grupprocesser och konflikthantering, kulturanalytiska teorier, kulturanalytiska insamlings- och analysmetoder, både kvalitativa och kvantitativa.

Socialpsykologiska teorier och metoder Teorier om social perception och social kognition Teorier om konformitet och grupprocesser Teorier om aggression och konflikter Sociologiska forskningsmetoder Kurskod: LIKG18 Fastställd av: Utbildningschef 2017-10-11 Gäller fr.o.m.: Våren 2018 Version: 1 Diarienummer: HLK 2017/4013-313 Utbildningsnivå Vidare studeras teorier om grupper, grupprocesser, identitetsskapande, individens utveckling, kognition och personlighet samt emotioner, makt och maktstrukturer med utgångspunkt i socialt arbete och dess praktik.
Program syntolkas

Grupprocesser teorier
4 feb 2014 I kursen behandlas teorier om grupprocesser och ledarskap i relation till områden såsom gruppklimat och konflikthantering. Vidare behandlas 

I denna föreläsning berättar Markus Amanto om en modell med olika stadier i en grupps utveckling baserad på FIRO-teorin.