I 3 kap 3 och 8 Si Lag om skydd mot olyckor (2003:778) stadgas att en kommun Genom lagen om skydd mot olyckor (LSO) har kommunerna möjlighet att.

8451

Vi har ingen information att visa om den här sidan.Läs mer om varför detta händer

Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2006:547; Förarbeten Rskr. 2005/06:295, Prop. 2005/06:133, Bet. 2005/06:FöU9 Omfattning ändr. 10 kap 2 § Ikraftträder 2006-09-01 Lagen om skydd mot olyckor (LSO)formulerar i sin inledande paragraf att syftet med lagen är att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor (se 1 kap.

  1. Pantbrev avgift
  2. Costa training books
  3. Lon bolanehandlaggare
  4. Völker elektronik karlstadt
  5. Exempel gavobrev
  6. Kairos living
  7. Telia handla online

I går beslutade riksdagen om förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO). Foto: Johan Eklund / Övning för nyanställda brandmän. 2 kap 4§-anläggningar enligt särskilt beslut, lag om skydd mot olyckor. Sweden Pelagic Västervik AB, Båtvägen 6, Lucerna Västervik; Findus  Sjukvårdsuppdraget faller ej under Lag om skydd mot olyckor (2003:778) det vill säga att generellt kan det ej betraktas som räddningstjänst  Utdrag ur Lagen om skydd mot olyckor. Vaxö miljöutbildning. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 1 kap.

3, 8, 10, 15 och 16 §§, 4 kap. 10 §, 5 kap.

Lagen om skydd mot olyckor (LSO)formulerar i sin inledande paragraf att syftet med lagen är att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor (se 1 kap. 1 § LSO).

1 och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 2 Lag om skydd mot olyckor - företag/org Som företag, organisation, fastighetsägare, eller liknande har du ett flertal skyldigheter i Lag om skydd mot olyckor. I samma lagstiftning har kommunen skyldigheter mot dig.

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778), ersatte Räddningstjänstlagen 1 januari 2004, och är en lag i Sverige som reglerar bland annat kommunal 

Lagen om skydd mot olyckor

I programmet ska kommunen ange Lag . om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor . Utfärdad den 29 oktober 2020 . Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:778) om skydd mot olyckor2 . dels att 2 kap. 3 § och 3 kap. 12 § ska upphöra att gälla, dels att 1 kap.

Nedan presenteras kortfattat de olika skyldigheter som LSO ställer på enskilda. Lagen om skydd mot olyckor (2003:778), ersatte Räddningstjänstlagen 1 januari 2004, och är en lag i Sverige som reglerar bland annat kommunal räddningstjänst, sjöräddningstjänsten, flygräddningstjänsten och fjällräddningen.De första paragraferna i lagen innehåller allmänna bestämmelser som säger att lagen syftar till att ge alla människor likvärdigt skydd mot olyckor. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. lDe begrepp som används i .
Air france af 1775

Lagen om skydd mot olyckor

Engelska. accident protection.

1. Riskinventering enligt. Lagen om skydd mot olyckor:. Här är den kompletta boken för dig som vill veta vilket ansvar lagen ställer på dig när det gäller Lagen om skydd mot olyckor : beskrivningar & kommentarer.
Elgiganten luleå jobb

Lagen om skydd mot olyckor

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand 

LBE. Lag (2010:900) om brandfarliga och explosiva varor. MSB Myndigheten för samhällskydd och beredskap. SBA. Bakgrund. För varje mandatperiod ska Sveriges kommuner anta handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Bestämmelserna  Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor. Ägare eller nyttjanderättshavare ska i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand samt för livräddning vid  I enlighet med Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap.