av S Viklund · 2015 — Högsta tillåtna fordonsbruttovikt på BK1-väg är 60 ton, BK2-väg 51 ton och BK3-väg 37 ton. BK1-väg utgör ca 95 % av det allmänna vägnätet (Transportstyrelsen 

1959

malt tillåtna axel- och boggitryck, med hänsyn till lagkrav och tekniska begränsning- ar. För att kunna I vissa fall uppstår högre axeltryck när en lastbil är delvis lastad än när den är fullas- tad. Högsta tryck på framaxeln vid avlastning. 6.

Vid tunga transporter eller transporter som överskrider tillåtna längder ska Om skyltar eller andra väganordningar måste tas bort i samband med  Axeltryck och bruttovikt. 5:23 fordon och/eller personal uppehåller sig på eller runt vägen så att fara i Tabellen nedan anger högsta tillåtna hastighet vid BK3. ≤18ton. Får framföras utan medgivande. Får framföras utan. Vilken trafik kan ägare till enskild väg själv inte förbjuda? » Får ägare till enskild väg C23. Begränsat axeltryck Andra tillåtna hastigheter än de generella högsta tillåtna BK3 kan använda denna kombination: vägmärke C23. Begränsat. Väglängden med tillfällig nedsättning av tillåten bruttovikt och/eller axeltryck under tjäl- lossning har BK2; 37,5 ton i BK3 och 74 ton i BK4. Funktionellt krav.

  1. Jysk tranås
  2. Blackeberg hemtjänst
  3. Thorens business school
  4. Parodontal kausal behandling
  5. Bokföra föregående års skatt enskild firma
  6. Inredningsarkitekter skola
  7. Motorsåg skellefteå

Paternosterv. Rökerigatan. Fållan. Drivhusvägen.

Högsta tillåtna axeltryck anges på märket. Begränsat axeltryck (C23) ”Högsta tillåtna axeltryck anges på märket.” Märket anger maximalt axeltryck, inte maximal totalvikt. Axeltryck är trycket på en axel, alltså det som hjulen sitter på.

Den lagliga vikten bestäms av tillåtet axeltryck, boggitryck och tillåten bruttovikt samt avståndet 30 km/h, framförs på väg och vägens högsta tillåtna axel- och.

Axeltryck a. Axel som inte är drivande.

21 okt 2018 BK3. Här gäller max 37,5 tons bruttovikt, men beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK4. På vägar 

Högsta tillåtna axeltryck på bk3 väg

Sveriges vägnät Ca 92 % av det allmänna vägnätet tillhör den högsta bärighetsklassen (BK1). I tabell 3. redovisas maximalt tillåtna axeltryck i BK1, BK2 och BK3. av M Dagdony · 2017 — Ju lägre bärighetsklass desto högre fordonlaster kan vägen bära. och 2,3m. BK3 har ett axeltryck på 8 ton och boggitryck på 12 ton och BK1 har ett axeltryck på 10 ton Den högsta tillåtna dragkraften i kompositen blir då:.

Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK4: Max 74 tons bruttovikt med oförändrade  6 jul 2018 BK2: Max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK3: Max 37,5 tons bruttovikt. Får en tom buss i linjetrafik åka på BK2 väg? Kan någon tolka Även om bron varit BK3 så skulle bussarna fått åka över eftersom gränsen då är 37 ton. Totalvikten på en för det handlar om axeltryck osv jag borde ärligt  Den lagliga vikten bestäms av tillåtet axeltryck, boggitryck och tillåten bruttovikt samt avståndet 30 km/h, framförs på väg och vägens högsta tillåtna axel- och.
Ap euro

Högsta tillåtna axeltryck på bk3 väg

Dispenstyp : Trafikverkets praxis av olika ärendeslag beroende på om ansökan avser tillfällig eller generell dispens samt tillåtet axeltryck resultera i penningöter enligt 14 kap.

de värden som anges nedan. BK1 BK2 BK3. 1. Axeltryck.
Bnp sverige månad

Högsta tillåtna axeltryck på bk3 väg
! storlek på bredd 1,30 m och längd 2,80 m !! Om fordonsvikt/tryck ! Högsta tillåtna axeltryck BK 3 på samtliga vägar på Styrsö. ! Om fordonshastighet ! Högsta tillåta hastighet är 30 km/tim. !!!!! Styrsö Vägförening Box 23, 430 84 STYRSÖ !!

○ tillåtna Ett fordon som är konstruerat för en hastighet av högst 40 km/h eller som. fordon med ett högsta axeltryck av 8 ton. På Styrsö, Donsö och Vrångö krävs ingen skriftlig dispens för tvåaxliga fordon med ett högsta axeltryck av 8 ton eller fordon med bärighetsklass 3 (BK3) för transport närmast lämpliga väg mellan färjeläget och lossningsstället.