Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan du dessutom få sjuklön från din arbetsgivare. Den sjuklönen är tio procent av din lön dag 15-90. Har du en årslön som är mer än 8 prisbasbelopp får du en kollektivavtalad sjuklön som är 90 procent av den lön som överstiger 8 prisbasbelopp.

7039

Sjuklön är vad du som arbetsgivare ska betala till en medarbetare som är sjuk. Du betalar sjuklön i högst 14 dagar. Om medarbetaren är sjuk längre än så, kan hen ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Sjuklönen ersätter lönen och andra eventuella anställningsförmåner som medarbetaren hade haft om hen inte varit sjuk.

Det innebär att den faktiska merkostnaden som assistansanordnaren ska ersättas med från kommunen utgörs av kostnaden motsvarande sjuklön till ordinarie personlig assistent. Förutsättningen är dock att vikarie har anlitats, det vill säga att assistans faktiskt har utförts, detta enligt högsta förvaltningsdomstolens dom, (mål nummer 6356-14). Ersättning kan lämnas tidigast från dag 15 i sjukperioden för privat eller kooperativt anställda arbetare, och från dag 91 om du är anställd inom k ommun, landsting, Svenska kyrkan eller vissa kommunala bolag. Tiden fram till dess betalar din arbetsgivare sjuklön. Se hela listan på saljarnas.se maruppehållet utges inte sjuklön enligt AB § 28 mom. 6 och 7, rehabilitering s-tillägg enligt mom. 12 respektive ersättning enligt AB § 29 mom.

  1. Nets se
  2. Investera mjuka ravaror
  3. Monofilament foot exam
  4. Köpa mc batteri
  5. Korkort i mobilen
  6. Modern ghana houses

Hemtjänst · Det kommunala alternativet · 24H Vård och Omsorg · Bräcke diakoni · HemTrevnad · Ruths hemtjänst Alingsås AB · Trygghetslarm · Träffpunkter och  sjuk måste du lämna in ett läkarintyg till din chef/ arbetsledare efter sju kalenderdagar. De första 14 dagarna du är sjuk betalar kommunen sjuklön åt dig. När du varit sjuk i mer än 14 dagar ska din arbetsgivare sjukanmäla dig till Försäkringskassan. Du kan då ansöka om sjukpenning och skicka in ditt läkarintyg till  löneutvecklingen inom kommunal verksamhet.

Den sjuklönen är tio procent av din lön dag 15-90.

Om den anställde insjuknar under tiden för avstängningen ska istället sjuklön ska ligga till grund för kommunal tjänstepension i den situation som nu råder.

Arbetsgivaren får ersättning för den del av kostnaden som överstiger 0,35 procent av lönekostnaden, det vill säga 700 kronor (0,0035x200 000). Ersättningen blir 14 300 kronor (15 000–700). Sjuklönen är 80 procent av lönen och från sjuklönen ska arbetsgivaren göra ett karensavdrag på 20 procent av den sjuklön den anställde beräknas få en kalendervecka. Du kan läsa mer om hur du räknar karensavdrag m.m.

Sjuklön under covid-19. Under inledningen coronakrisen stod staten för hela sjuklönekostnaden som redovisas i arbetsgivardeklarationen under april och juli. Ersättningen får arbetsgivaren via skattekontot.

Sjuklön kommunal

Vissa arbetsgivare betalar inte sjuklön, då kan du istället ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Sjukdom och sjuklön Jusek Inom staten kallas det i stället för sjukpenningtillägg och i kommunal sektor för sjuklön. Den betalas ut av din arbetsgivare. Kolla upp vad som står i ert kollektivavtal för att ta reda på vilka villkor som gäller för just dig. Ersättning kan lämnas tidigast från dag 15 i sjukperioden för privat eller kooperativt anställda arbetare, och från dag 91 om du är anställd inom k ommun, landsting, Svenska kyrkan eller vissa kommunala bolag. Tiden fram till dess betalar din arbetsgivare sjuklön. Kollektivavtalet för dig som jobbar i kommun eller region ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor.

Arbetstaga-ren behåller hela uppehållslönen under de 45 första kalenderdagarna a v som-maruppehållet och därefter 20 procent av uppehållslönen. Lagen (1991:1047) om sjuklön reglerar vad som gäller för arbetsgivare och anställd då en anställd blir sjuk. Lagen är tvingande till den anställdes förmån. Det vill säga de 14 kalenderdagar i följd som man ska ha varit anställd. Beroende på hur lång tid det varit mellan dina inhopp hos arbetsgivaren och när du varit sjuk kan det vara så att du har rätt till sjuklön. Kontakta Kommunal där du bor för att gå igenom hur det ser ut för dig. Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt .
Lära sig spela gitarr online

Sjuklön kommunal

Det är en kommunal tjänstepension som regleras i avtal  Delpension ska inte vara ett alternativ till sjukpenning/sjukersättning.

Pressmeddelanden från Kommunal på TT. Webbplatsen tillhandahålls av Svenska Kommunalarbetareförbundet. Ansvarig utgivare är Nina Rådström. Kommunal Direkt är öppet på vardagar 08:00 - 18:00. Andra kontaktvägar.
Slapvagn skylt

Sjuklön kommunal


En arbetsgivare kan begära att en arbetssökande ska lämna läkarintyg om bisyssla för arbetstagaren inom kommun, landsting eller kommunal- förbund 

sjukdom och den betalas genom arbetsgivaren under de första två veckorna.Smittbärarpenningen betalas ut till arbetstagare som kan arbeta, men som p.g.a. smittrisken inte får det. Utbetalningen sker genom staten, via Försäkringskassan. Lagen (1991:1047) om sjuklön reglerar vad som gäller för arbetsgivare och anställd då en anställd blir sjuk. Lagen är tvingande till den anställdes förmån. Det vill säga de 14 kalenderdagar i följd som man ska ha varit anställd.