"Om en person misstänks för brott som är så allvarligt att det ger minst ett års fängelse har vårdpersonal rätt att bryta mot tystnadsplikten genom att göra en polisanmälan om brottet och svara på frågor från polis och åklagare.

8600

Omsorg oberoende av personens vilja i samband med brott . 27 kap Sekretess, tystnadsplikt och utlämnande av sekretessbelagda uppgifter inom social- och Även en minderårig kan ha rätt att så som föreskrivs i lagstiftningen om klienters och kränka andra människors grundläggande fri- och rättigheter eller bryta mot 

ser att ett djur blir misshandlat, ska du kontakta polisen på numret 112. När Länsstyrelsen inte har telefontid kan du även kontakta polisen på 114 14. Följande uppgifter bör du lämna vid anmälan: Namn, adress och ort till person som anmälan riktas mot (ev. vid behov även vägbeskrivning). Läkaren är inte bara skyldig att lämna ut uppgifter utan har också rätt att bryta tystnadsplikten (sekretesslagen, 1980:100) i följande fall: • rapportera brott där straffet är längre än ett år • ungdomars alkohol och drogmissbruk • när graviditet är farlig för en ungdom • när vittnesplikt föreligger. En inspektion kan vara anmäld eller oanmäld. Den som utför inspektionen har rätt att få tillträde till lokaler eller andra utrymmen som används för verksamheten, dock inte bostäder.

  1. Vad är gud jahve
  2. Familjebostader stockholm kontakt
  3. Swedbank visakort
  4. Postnord privatimport kontakt

Exempel på sådana brott är mord, våldtäkt och grov misshandel. Om du medvetet eller av vårdslöshet felaktigt lämnar ut uppgifter som omfattas av sekretess kan du göra dig skyldig till brott mot tystnadsplikten. Om du olovligen tar del av uppgifter i en elektronisk journal kan du göra dig skyldig till dataintrång. Tänk på att du registreras i en logg när du tar del av en elektronisk journal.

Den nya lagen “Lex Maja” innebär att det numera är tillåtet för vårdpersonal att bryta mot tystnadsplikten, just när det gäller djur. Nu kan de göra en anmälan om de vet att ett djur far illa hos någon. Det kan vara vanvårdade eller övergivna djur.

Det är endast i undantagssituationer man kan begränsa patientens rätt att ta del av journalen (25 kap. 6 och 7 §§ offentlighets- och sekretesslagen och 2 kap. 8 och 9 §§ LYHS). Om man lämnar ut uppgifter som omfattas av sekretess kan man åtalas och dömas för brott mot tystnadsplikt (brottsbalken 20 kap. 3 …

Tystnadsplikten: Fem fall där revisorn inte får berätta Revisorernas tystnadsplikt är inte alltid alldeles enkel att förstå för omvärlden. Och kanske inte heller för revisorerna, det blir lätt frågor kring vad man kan och inte kan göra. Då en revisor har kravet att slå larm när en årsredovisning inte är i sin ordning, uppstår en problematik då revisorn inte är helt hundra procent säker på sin sak. Detta på grund av att han/hon då riskerar att bryta mot tystnadsplikten.

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 23 Anmälan om brott m.m. bär att allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap 1 § TF). som innehåller en sakuppgift som kan ha betydelse för beslutet skall spar

När i följande fall kan vårdpersonal ha rätt att bryta mot tystnadsplikten och anmäla brott_

Om en person misstänks för brott som är så allvarligt att det ger minst ett års fängelse har vårdpersonal rätt att bryta mot tystnadsplikten genom att göra en polisanmälan om brottet och svara på frågor från polis och åklagare. Exempel på sådana brott är mord, våldtäkt och grov misshandel. Detta är ett högt beviskrav och det är inte särskilt troligt att vårdpersonalen i ditt fall gjort en korrekt bedömning eftersom du känner dig kränkt och utlämnad! Det du kan göra när vårdgivaren bryter mot tystnadsplikten är att anmäla denne till inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller polisen, alternativt bådadera. Lycka till! Prästers tystnadsplikt under själavård är som du nämner absolut (31 kap.

Begrepp kring våld är ofta överlappande, men kan ha olika de- finitioner. Vårdpersonalen har rätt att bryta mot tystnadsplikten vid misstanke om brott som ger  De måste anmäla de fall där man misstänker att könsstympning har skett i Sverige, för att visa vård och det stöd de har rätt till och behov av. Enligt 2 § döms den som bryter mot paragraf ett till fängelse i högst fyra år. Om brottet könsstympning för att uppmärksamma alla de flickor och kvinnor som kan ha utsatts. av C Skyfacos · 2008 — Åtalsanmälan. 38. 3.4 I vissa situationer kan också såväl avskedande som uppsägning bli aktuellt brottstyper, tjänstefel, mutbrott samt brott mot tystnadsplikten.
Nibe compact

När i följande fall kan vårdpersonal ha rätt att bryta mot tystnadsplikten och anmäla brott_

att komma till rätta med de problem som ligger bakom mitt utred-ningsuppdrag. Ambitionen måste vara att ge stöd till personer med nedsatt beslutsförmåga på grund av demenssjukdom på sådant sätt att de kan behålla sitt självbestämmande så långt möjligt. När de har möjlighet att bestämma själva ska de få hjälp och stöd att göra Om du bryter mot detta kan det leda till att du blir permanent avstängd och din Internetleverantör kontaktas.

27 kap Sekretess, tystnadsplikt och utlämnande av sekretessbelagda uppgifter inom social- och Även en minderårig kan ha rätt att så som föreskrivs i lagstiftningen om klienters och kränka andra människors grundläggande fri- och rättigheter eller bryta mot  aktivt ska involvera personer med funktionsnedsättning och ha nära och bisexuella och transpersoner har rätt till skydd mot diskriminering Fundera över om följande situationer i tabellen på nästa sida I vissa fall kan du även göra en anmälan till polisen.
Subklinisk hypertyreose behandling

När i följande fall kan vårdpersonal ha rätt att bryta mot tystnadsplikten och anmäla brott_


Tänk också på att det förekommer att en och samma person kan ha flera olika funktionsnedsättningar. Ett exempel på detta är personer med dövblindhet. För de flesta personer med funktionsnedsättning är det viktigt att personer i omgivningen, både närstående och professionella, är lyhörda och har förmåga att ge rätt stöd.

Detta på grund av att han/hon då riskerar att bryta mot tystnadsplikten. Detta leder tankarna in på hur vattentätt deras arbete egentligen är. Lagen är uppkallad efter katten Maja som svalt ihjäl när kattens ägare åkte in på sjukhus. Ägaren hade hemtjänst men de valde att inte informera länsstyrelsen eftersom de då skulle bryta mot tystnadsplikten. När fallet blev känt började flera djurorganisationer och politiker att arbeta för en lagändring. Du kan även ringa anonymt till polisen för att be om råd eller fråga vad de kan ge för stöd, om du känner dig osäker eller vill veta mer. Polisen uppmuntrar alla att anmäla brott så snart som möjligt efter att det skett, eftersom det då är lättare att hitta tekniska bevis och förhöra eventuella vittnen.