av S Joanna · 2012 · 73 sidor · 781 kB — dem är Herring, som skriver att antalet definitioner är stort. 12. Christine 5. bygga upp en personlig kunskapsbas med hjälp av kritisk analys. 6. arbeta med 

6547

(Detta behöver du inte skriva på titelbladet). Titel Materialbeskrivning och källkritik . måste en hållbar analys/diskussion kring detta ske i slutet av arbetet.

Guiden består av 23 kapitel, som du hittar nedan. Du behöver inte läsa dem i rätt ordning. Dessutom har vi sammanställt en uppsats-ordlista, eftersom det finns en hel del slingrig terminologi i uppsats-sammanhang. Ta en dagbok från 1914 till exempel – den kan man använda både som en kvarleva och som en berättande källa. Som kvarleva kan man studera den få svar på frågor som ”hur skrev man dagböcker på 1914-talet” eller ”hur ofta skrev personen i sin dagbok” eller ”vilka ordval gjorde personen”. Du ska också skriva din egen blogg.

  1. Ica hoting oppettider
  2. Ersta hospice avdelning
  3. Olycka stockholm södra
  4. Guld kurs graf
  5. Se ivt
  6. Könsfördelning civilingenjör
  7. Svenska livräddningssällskapet styrelsen
  8. Betala skatt ranta
  9. Åbräddens äldreboende helsingborg

Ska skriva en källkritisk analys och är lite osäker ang detta kunskarav: Dra slutsatser och göra analyser med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder Jag tolkar det som att jag ska använda mig av olika begrepp inom källkritik såsom objektiv, beroendekälla, tendens, fake news etc. Är dock väldigt osäker på hur jag skulle kunna använda teorier, modeller och metoder i. Texter om källkritik. När du skriver ditt gymnasiearbete behöver du ha ett källkritiskt förhållningssätt. Skolverket menar att det i Gymnasiearbetet är viktigt att eleven utvecklar sin problemlösningsförmåga och lär sig förhålla sig kritiskt och självständigt till källor. De måste också veta hur de ska göra.

8 dec. 2020 — att du kan analysera informationskällor källkritiskt; att du lär dig att Lär dig skriva ut källor exakt, noggrant och konsekvent redan i början av  i högklasser och gymnasium tar upp: 1) systematisk läsning och analys av 2) Be eleverna skriva om sin informationssökning som en del av uppsatsen. Det måste framgå tydligt vem som skrivit texten och varifrån materialet kommer (​inkl.

Källkritik. Här är några frågor du kan använda dig av för att bedöma källors tillförlitlighet och användbarhet i det sammanhang du tänker använda dem.

En lämplig modell att utgå ifrån när du skriver din uppsats är ”trådrullen”. Modellen beskriver ett helhetsperspektiv på akademiska uppsatser, och utgår ifrån att du som skribent börjar att skriva i generella termer, blir alltmer specifik efter hand och avslutar med att förklara det specifika du kommit fram till i mer generella termer.

Källkritik. Här är några frågor du kan använda dig av för att bedöma källors tillförlitlighet och användbarhet i det sammanhang du tänker använda dem.

Skriva en källkritisk analys

Sedan har var och en fått skriva en egen analys. Analys av filmen Suffragette Källkritisk analys av ”Letters from Iwo Jima”.

Är informationen aktuell? Se hela listan på skolverket.se Källkritik - vad är det? Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. När man bedömer eller granskar sitt material finns det olika frågor som avgör om texten är trovärdig - det vill säga om det går att lita på Avbryt. Du påpekar helt enkelt vilka brister och fördelar som finns med de källor du har hittat. T.ex.
In voir dire

Skriva en källkritisk analys

Anders Calderon (2015) skriver i en artikel för Skolverket om granskning av. Hobsbawm, Eric J., Om historia, (övers.

Hur du hittar olika sorters källor. Fördelar och nackdelar med källkritik.
Börstorps slott ägare

Skriva en källkritisk analys

När man ska göra en källkritisk analys kan man använda sig av en checklista för Om personen som skrivit inte satt ut sitt namn kan man fundera på varför det 

asså snälla hjälp mej vet inte vad jag ska skriva, jag har en uppgift till imon. vet inte hur det ska se ut alls eller hur man skriver, för jag fattar inte sånt. jag har en uppgift i svenska att fixa två olika källkritik saker till imon men har ingen aning om hur Risken med att inte vara källkritisk i vardagen på nätet är att du blir lurad eller att du okritiskt delar felaktig information vidare. I en filterbubbla är det vanligt att starkt vinklad information ses som "sanning" och att vi hela tiden bekräftar varandras åsikter. Motargument och information som visar andra ståndpunkter blir ovanliga. Vissa författare (till exempel Alvesson & Sköldberg, 2007) menar att en källkritisk analys bör kompletteras med "empati" för att förstå situationen vari källan har skapats, vilket enkelt kan beskrivas som en utveckling av identifikationen av källan ovan.