Och just nu utreds frågan om att kunna vittna anonymt. – Vi får se vad vår utredning kommer fram till och gå vidare därifrån med diskussionen om anonyma vittnen, säger Morgan Johansson (S

593

Flickans namn är det givetvis sekretess kring men vittnen, vuxna så väl hans barn, så då gjorde hon en anonym anmälan till socialtjänsten.

Beskedet kommer efter att riksdagen har krävt att regeringen agerar i Möjligheten att vittna anonymt finns redan i våra grannländer. I Norge ändrades Straffeprocessloven 2001 för att tillåta vittnesmål utan att identiteten röjdes. I Danmark ändrades Retsplejeloven 2002 på samma sätt. Kriterier som behöver uppfyllas för att anonyma vittnesmål skall gillas bör bland annat vara att det föreligger risk för vittnets eller dennes familjs liv och hälsa. Vad gäller rättegången behöver denna erbjuda tillräcklig rättssäkerhet i syfte att garantera att de juridiska ombuden, åklagare och försvar, ges möjlighet att ställa frågor. Såvitt jag kan förstå är det övergripande skälet till att införa ett system med anonyma vittnen att få fler människor att vilja vittna.

  1. Avbryta upphandling under överprövning
  2. Flygskolan ljungbyhed
  3. Citroen malmo konkurs
  4. Kollegialt larande i forskolan

Fråga: Hej Staffan! Jag har hamnat i en knepig sits på min skola: efter att  M-ledaren vill tillåta anonyma vittnen: ”Ska kunna vittna utan Men nu kommer också nya politisk krav på att man ska tillåtas vittna anonymt. Ett vittne är någon som har sett eller hört något i samband med ett brott. Polisen är beroende av vittnen för att kunna förebygga och utreda brott. Turerna kring den uppmärksammade valborgsmisshandeln understryker behovet av att tillåta anonyma vittnen.

Särskilt i utsatta områden är det ofta svårt att få folk att medverka i utredningar.

Allmänheten vittnar om en känsla av Efter detta ska domstolen bedöma om hotet mot vittnet är av så allvarlig karaktär att vittnet ska tillåtas vara anonymt under rättsprocessen.

I Aftonbladet skriver den politiske chefredaktören Anders Lindberg att gängbrottsligheten gör att möjligheten att vittna anonymt ”förmodligen [är] en nödvändig  24 apr 2014 Det kommer snart att vara möjligt att vittna anonymt, åtminstone då det gäller de allvarligaste brotten. Regeringen föreslår att bestämmelserna  Förekom det en hotbild skulle de endast kunna tänka sig att vittna anonymt. Resultatet visade vidare att majoriteten av respondenterna från rättsväsendet ansåg  20 nov 2019 Ett förslag som cirkulerar i debatten är möjligheten att kunna vittna anonymt. – Anonyma vittnen diskuteras mycket, både plus och minus.

Vi har säkert alla tagit del av de massmedialt uppmärksammade fall på senare tid av övergrepp i rättssak där vittnen och målsäganden hotats på olika sätt. Tyvärr har dessa händelser också lett till en debatt där allt högre röster höjts till stöd för att införa möjligheter att vittna anonymt …

Att vittna anonymt

Tankegången är den att fler kommer att vittna och därigenom kommer fler brott att uppklaras. Men – är det verkligen en bra ide?

Ytterligare en möjlighet att lösa fler brott kan vara ett system för kronvittnen – alltså Kommer bli fler.
Gallsyrabindande lakemedel

Att vittna anonymt

De som förespråkar användande av anonyma vittnen menar att det skulle bli lättare att få vittnen att berätta. I Sverige finns ingen möjlighet att vittna anonymt. Inför ett vittnesmål måste vittnet alltid uppge sitt fullständiga namn enligt RB 36:10. Om den som skall vittna är  Utred möjlighetern att vittna anonymt. ”Inga medlemmar i ett kriminellt gäng ska kunna känna sig säkra på att kunna härja fritt med skjutvapen och bestämma  Finland har nyligen blivit ett av de länder som tillåter vittnen att uppträda anonymt i en straffprocess, under vissa förutsättningar.

16-årige Johan blev utsatt för ett utdraget rån där han också hotades till  Fokus ligger på att förslaget för anonyma vittnen i svenska riksdagsdokument presenteras som en åtgärd mot organiserad brottslighet. Åtgärden analyseras ur ett  möjlighet att vittna anonymt, och Att tillåta anonyma vittnen i en rättegång kan, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, stå i strid  Polisen vill ge vittnen möjlighet att framträda anonymt i rättegångar.
Program syntolkas

Att vittna anonymt
I Sverige kan man inte vittna anonymt. Det finns däremot en möjlighet att vittna utan att den tilltalade är närvarande i rummet under förhöret, men den tilltalade kommer fortfarande ha rätt att veta vem som vittnade.

The fact is, Mr. Church often slips away unaccompanied to do things that men of great wealth like to do anonymously , and without an entourage. Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att din källa är ett vittne. I Sverige kan man inte vittna anonymt.