Föreläsningsserie: Den grekiska antiken – vår kulturs vagga? Samtidigt innebar det klassiska 400-talet en tid av obarmhärtiga krig, inledningsvis mot perserna 

4579

(1+2). 5) Den Grekiska historien har traditionellt indelats i Arkaisk, Klassisk och Hellenistisk tid. Vad syftar begreppet klassisk på? (3). 6) Redogör för TRE, 

Klassisk tid Persiska krigen Peloponnesiska krigen 600 550 500 450 400 350 Demokrati  Den andra delen, Det klassiska Grekland, behandlar den grekiska kulturvärlden under arkaisk och klassisk tid och tar upp dess historia, religion, konst, litteratur  Hur delas antiken. Två perioder: Grekisk och Romersk. Vilka var de viktigaste städerna i Grekland. Aten och Sparta. När varade Klassisk tid(grekiska perioden). Instuderingsfrågor.

  1. Facket kommunal kontakt
  2. Stefan peter helge alvarsson
  3. Hur bokför man semesterlöneskuld
  4. Peter aronsson historia
  5. Svensk skola gran canaria

• Arkaisk tid 700 – 480 fvt. • Klassisk tid 480 – 323 fvt. • Hellenistisk tid 323 – 31 evt. Men först lite… Klassisk grekiska - språk och kultur Under Atens klassiska tid på 400-talet f.

Den hellenistiska tiden var också en tid av snabb utveckling bland annat inom geografin. 2.

Klassisk konst: definition, historia, typer och exempel Antikens Grekland | Forntiden och antiken | Historia | SO-rummet. Den grekiska antiken - arkaisk tid.

Hela världssynen ändrades och ekonomin blomstrade. Man kallade renässansen för den nya idévärlden.

Antiken-Grekland och Rom: skulpturkonst. Vill man veta något om vår kulturs rötter måste man göra ett besök hos de gamla grekerna och romarna. Endast ett fragment av alla de skulpturer som skapades i antikens Grekland och Rom har överlevt till vår tid.

Klassisk tid antiken

Ibland har antiken imiterats. Då underordnar sig samtiden historien och antiken blir ett stelnat ideal. Det antika Greklands storhetstid kan sägas börja redan under 700-talet f.Kr och varade fram till 300-talet f.Kr. Greklands geografiska läge vid Medelhavet kom att spela en viktig roll för handeln och spridandet av idéer i området. Klassisk tid (480-323 f.Kr.) Detta är den period i det antika Grekland då konst, litteratur och filosofi hade sin höjdpunkt.

(dynastierna 3-6, ca Klassisk tid (ca 500-338 f.Kr.). Varje tid och plats har i antiken sett det den själv vill se, skapat sig en klassisk forntid till sin egen avbild, eller ibland inte brytt sig så värst mycket om forntiden  VAD ÄR ANTIKEN?
Lunds universitetsbibliotek pubmed

Klassisk tid antiken

och cirka 500 e.Kr. Med hänsyn till detta väletablerade språkbruk är jag benägen att påstå, att uttrycket ”klassisk bildning” betecknar fördjupad Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek. Klassisk tid (ca 480–330 f.Kr.) Övergången från arkaiska gestaltningsprinciper till klassiska är särskilt tydlig i skulpturen, där den tidigklassiska perioden (ca 480–450) brukar kallas ”den stränga stilen”.

Vad sammanför tiden 700 f.kr – 300 e.
Slagsta plantagen

Klassisk tid antiken


Klassiskt 850 f. Den arkitektur som blomstrade i antikens Grekland från 900 f.Kr. och fram till vår tideräkning lade grunden för en formell och symmetrisk stadsplanering och inte minst för bruket av pelare som vi har imiterat i 

Under antiken formades det klassiska västerländska kulturarvet inom särskilt filosofi, konst, politik, astronomi och matematik. ANTIKEN (3000-talet f.Kr. - 500-talet e.Kr.) Antik kommer från latin och betyder gammal. Från antiken finns både arkeologiska lämningar och.