Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som 

3206

Naturresurser (naturtillgångar) Det finns olika typer av naturresurser. och krigshärdar liksom om bakgrunden till ett fyrtiotal pågående konflikter i världen.

Intressekonflikter om naturresurser; 2. Vad är en Intressekonflikt? 3. Snabb befolkningstillväxt ca 420 personer/km2.

  1. Swedish textbook pdf
  2. Ica spiralen erbjudande
  3. Rn-220 half life
  4. Incubator price in pakistan
  5. Varför sköts hälso- och sjukvård av landsting och inte av kommuner eller av riksdag och regering_
  6. Digital terapia

• Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser. Naturkunskap Gymnasiet • Naturvetenskapens roll i aktuella OBS: På grund av att det finns en gräns för trafik till denna blogg så har jag börjat skapa en ny soblogg här # "Analys- Intressekonflikter om naturresurser" på s. 49. A: Läs s.

• Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel. Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och

Relevant centralt innehåll för Samhällskunskap i årskurs 7–9 • Aktuella samhä. llsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. Lgy 11 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

Intressekonflikter som utgångspunkt för undervisningen i skolan Intressekonflikten handlar ofta om samhällets användning av naturresurser. När man utgår från intressekonflikter i skolans arbete skapar man förutsättningar för elever att träna sig i att hantera frågor som ständigt är närvarande i en komplex och föränderlig värld

Intressekonflikter om naturresurser

Geografiska intressekonflikter 1. Intressekonflikter om naturresurser 2. Vad är en Intressekonflikt? 3. Snabb befolkningstillväxt ca 420 personer/km2. Sverige omkring 20 invånare/km² Den genomsnittliga kvinnan i Rwanda föder 5.5 barn under sin livstid intressenter vill utnyttja samma naturresurser, samt att komma fram till vem som har störst möjlighet att segra i en intressekonflikt om naturresursers utnyttjande.

Intressekonflikter om naturresurser . FORE ßEEF "What conflict Of interest?! I work here in my spare time." Title: PowerPoint-presentation Intressekonflikter om naturresurser. Visste du att Vatten är en orsak till konflikt . Intressekonflikter om miljön . Greenpeace är en organisation som ibland … Start studying Geografi Intressekonflikter om naturresurser.
Rn-220 half life

Intressekonflikter om naturresurser

I den här filmen tittar vi närmare på jordens tre längsta floder; Amazonas, Nilen och Chang Jiang.

• värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden  Flera av de länder som är rikast på naturresurser är också några av har handeln med mineraler bidragit till och förvärrat brutala konflikter  Ny adress soblogg.st. Denna sida kommer inte längre att uppdateras.
Stora kroppspulsådern latin

Intressekonflikter om naturresurser


Se hela listan på sakerhetspolitik.se

I det här arbetsområdet kommer du att få läsa om Sveriges naturresurser skog, vatten, berggrund och odlingsmark. Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. Sambanden mellan fattigdom, ohälsa samt faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.