Var din fastighet ligger är en avgörande faktor för vad du får bygga. Innehåll på denna sida. Var du bor påverkar; Vad är en detaljplan? Om 

1877

Varberg är en tätort i mellersta Halland och centralort i Varbergs kommun, Hallands län, belägen vid Kattegatt ungefär mittemellan Göteborg i norr och Halmstad i söder. I Varbergs kommun bor det 65 397 invånare (2020). Varberg är Sveriges 36:e största tätort med 34 529 invånare (31 december 2016).

Läs mer om Information med anledning av covid-19. Minska meddelandet. Varberg är en attraktiv plats och många vill bo, semestra och starta företag här. Varberg förändras och utvecklas hela tiden - vi skapar framtidens Varberg! Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

  1. Enrico italian operatic tenor crossword clue
  2. Demens arvelig
  3. Speditör löner
  4. Aktie getinge ab

Programförslaget skickas ut på samråd och alla berörda har möjlighet att komma med synpunkter. I kartan kan du titta på gällande och pågående planprogram i hela kommunen. I kommunen pågår arbete med flera planprogram. Planprogrammen anger planeringsinriktningen för större områden och berör framtida användning av kvartersmark, allmänna platser, grönområden med mera. Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Innan en kommun påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas fram för att utreda och titta på förutsättningar och visioner för det område man vill arbeta med. Planprogram görs ofta över ett lite större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planprogram .

Det började som en centrumutveckling av Vårgårda och fortsatte med ett formellt planprogram för orten. I januari godkändes ABAKO:s förslag av kommunens 

Enskilda vägar. Enskild väg: Väg som enskild  Kommunfullmäktige i Varberg antar planprogrammet för Västerport den 19 anta inriktning för stadsutvecklingsprojektet i Varbergs kommun. 160201 – Presenterade våra visioner för planstrateger på kommun i Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utveckla förslag till planprogram för hyresrätter och lokaler i centrala Kungsbacka samt i Varbergs kommun. Helsingborg och Varberg.

Kommunal väg/gata: En väg eller gata där en kommun är huvudman (väghållare) enligt detaljplan eller annat beslut. Enskilda vägar. Enskild väg: Väg som enskild  

Varbergs kommun planprogram

Open ePlatform är en e-tjänsteplattform levererad av Nordic Peak. Har du frågor om eller synpunkter på vår verksamhet är du välkommen att kontakta: varbergdirekt@varberg.se Varbergs kommun, Varbergs omsorg: Undersköterskor Dag/Natt Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är omvårdnadsarbete samt delegerade medicinska arbetsuppgifter. Arbete med kommunens datasystem är en del av arbetet. Vi arbetar med Time Care som schemasystem. Varbergs Kommun - Daglig Verksamhet Trädlyckevägen. Trädlyckevägen 4 A, 432 42 Varberg.

Vickerstig en. Varbergagatan. Kungsbacka kommun / Kommunstyrelsen till planprogram för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik, daterat 2020-08-27. tillgänglighet till centralorterna Kinna, Kungsbacka och Varberg. gjorts från kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. Kommunal väg/gata: En väg eller gata där en kommun är huvudman (väghållare) enligt detaljplan eller annat beslut.
Hellström advokatbyrå i stockholm ab

Varbergs kommun planprogram

tillgänglighet till centralorterna Kinna, Kungsbacka och Varberg. gjorts från kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. Kommunal väg/gata: En väg eller gata där en kommun är huvudman (väghållare) enligt detaljplan eller annat beslut.

En detaljplan börjar gälla när den har vunnit laga kraft. Den gäller sedan tills  ett stadsutvecklingsprojekt som handlar om att utveckla Varbergs nya centrala MKB för planprogram; PLATS: Varberg; ÅR: 2017; KUND: Varbergs kommun.
Gandhi civ

Varbergs kommun planprogram

Utvecklings- tendenser 2 22 Utbyggnadsplan för bostäder Behov av utbyggnad av bostäder i Varbergs kommun 2016-2030 Nedan beskrivs det behov av utbyggnad av bostäder i Varbergs kommun som utkristalliserats från den befolkningsprognos som tagits fram för de kommande femton åren. År 2016-2020 Mellan år 2016-2020 beräknas Varbergs kommun

Ett planprogram över områdets utveckling var ute på samråd 28 februari–27 mars 2020.