Driftkostnader. Kommentarer. Priser ink moms. Vägunderhåll. 10 000 Årligt slitage skador mm. Vinterunderhåll snöplogning mm. 70 000 Plogning och sandning 

5816

Kontogrupp 60 - Övriga försäljningskostnader Kontogrupp 61 - Kontorsmateriel och trycksaker Kontogrupp 62 - Tele och post Kontogrupp 63 - Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader Kontogrupp 64 - Förvaltningskostnader Kontogrupp 65 - Övriga externa tjänster Kontogrupp 68 - Inhyrd personal Kontogrupp 69 - Övriga externa kostnader

6540. ADB tjänster. 0,00. 0,00. -465,00. 6570.

  1. Röd grön färgblindhet test
  2. Omtyckt på tyska
  3. Socionom antagningspoäng umeå

I riktvärdesavsnittet får du veta vilken nivå din fastighet bör ligga på. REPAB FAKTA arbetar mycket med definitioner och begrepp inom fastighetsförvaltning. Även kostnad för rivning av del av fastighet vid Västerledstorg belastade posten. Avseende övriga förvaltningskostnader har implementering av nytt fastighetssystem fördröjts och rekrytering av tjänster dragit ut på tiden vilket gav lägre kostnader än budgeterat.

14. 3. Förhandlingsordning i staten.

Övriga intäkter Ramanslag filial Ramanslag, utöver ram - filialer Anslag fastigheter o underhåll filial Budget övriga intäkter Valutakursvinst av rörelsekar. Vinst avyttring av inv,datautrustn Vinst avyttring byggn o mark Avräkn konto vid avyttring Övriga intäkter momsfritt Erhållna statliga bidrag Anslagsprojekt, Int

Det är inte nödvändigt för själva avdragsrätten att utgiften kan betecknas som förvaltningsutgift, ränta eller liknande som omnämns i lagtexten, eftersom även andra omkostnader för inkomsternas förvärvande är avdragsgilla. Övriga förvaltningskostnader .

Översyn av omräkningsmetoden för övriga förvaltningskostnader i pris- och löneomräkningen (PLO). Rapport. Publikationsnummer: ESV 2018: 

Övriga förvaltningskostnader

1000. 1000. 6 715,95. 6590 Övriga främmande tjänster, t.ex. inhyrd föreläsare F-skatt.

5198/99 Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla/ej avdragsgilla.
Fakturaprogram for små bedrifter

Övriga förvaltningskostnader

4 mar 2011 6064 Factoringkostnader är ett tänkbart konto.

Summa kortfristiga  Övriga förvaltningskostnader. Personalkostnader.
Kontrolluppgift utdelning fåmansbolag

Övriga förvaltningskostnader
Övriga kostnader för reklam och PR. Kontorsmaterial. Övriga förvaltningskostnader. IT-tjänster. Bankkostnader. Övriga externa tjänster.

65. Övriga externa tjänster 6500 Contextual translation of "förvaltningskostnader" from Swedish into French. Examples translated by humans: frais de gestion.