I denna branschprofil hamnar upphandlingar av helikopter, flygtjänster, lätta fordon, persontransporter, resebyråtjänster, utryckningsfordon, transporttjänster, budtjänster, tunga fordon, med mera.I Gävleborgs län finns t ex Landstinget Gävleborg, LG, som upphandlar främst vård, kultur, kollektivtrafik och kringstjänster och produkter för cirka 3,5 miljarder kr per år.

679

Göteborgs Stad Inköp och upphandling, Göteborg Upphandlingen omfattar: Juridiska tjänster inom socialrätt och skoljuridik. Upphandlingen är uppdelad i två delområden enligt följande: -Socialr

Giltighetstider. 180901 – 190831 med möjlighet till förlängning 1+1+1 år. Inne på andra förlängningen nu. Inköpsavdelningen ansvarar för samtliga upphandlingar inom Region Gävleborg, tillsammans uppgår inköpen till ca 5 miljarder kronor per år. Upphandlingarna sker enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). Vi använder det elektroniska upphandlingsstödet Tendsign samt tillämpar e-handel där vi använder Visma Proceedo.

  1. Besiktning dragkrok nya regler
  2. Fakturera konsultarvode moms
  3. Lastbilsutbildning jönköping

Sista anbudsdag. 20 dagar kvar (2021-05-05) 2021-04-06. RFI - Avfallshantering Region Inköp. Inköpsorganisationen ansvarar för att på ett resurseffektivt sätt tillhandahålla och koordinera Region Gävleborgs behov av köpta varor, tjänster och vård. Inköpsorganisationen arbetar med att styra inköpen inom olika inköpsgrupper mot kostnads- och kvalitetsmål, att genomföra upphandlingar samt att följa upp, utveckla leverantörsprestationer Offentlig upphandling av tandvård, utrustning för dito, friskvård, rehab, handikapphjälpmedel, hälsovård, hälsovårdstjänster, sjukvårdstjänster, laboratorieprodukter, läkemedel, medicinskt förbrukningsmaterial, medicinteknisk utrustning, m m.I Gävleborgs län finns t ex Landstinget Gävleborg, LG, som upphandlar främst vård, kultur, kollektivtrafik och kringstjänster och produkter för cirka 3,5 miljarder kr per år. I denna branschprofil hamnar upphandlingar av helikopter, flygtjänster, lätta fordon, persontransporter, resebyråtjänster, utryckningsfordon, transporttjänster, budtjänster, tunga fordon, med mera.I Gävleborgs län finns t ex Landstinget Gävleborg, LG, som upphandlar främst vård, kultur, kollektivtrafik och kringstjänster och produkter för cirka 3,5 miljarder kr per år. direktupphandling – Inköp Gävleborg.

Missa inga upphandlingar, bevaka din bransch med Opic Upphandlingskoll!

Gävle kommun upphandlar Hem för vård eller boende (HVB) för vuxna. Upphandlingen sker enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Social omsorg med 

På vår gemensamma webbplats 7-klovern.se kan ni hitta planerade, pågående och arkiverade upphandlingar. Senaste 12 månaderna har det kommit in 19964 upphandlingar i Sverige. Missa inga upphandlingar, bevaka din bransch med Opic Upphandlingskoll! Aktuella upphandlingar i Gävleborgs län.

Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar fasadarbeten på Vikingaskolan. Entreprenaden omfattar byte av dålig träpanel, div. rivning, målning av samtliga 

Gävleborg upphandling

Social omsorg med  De former som används regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Varför upphandling? Gavlefastigheter är en upphandlande enhet som ägs av Gävle  Karriär. Håkan Bergström vänder tillbaka till Gä  Etikett: Region Gävleborg. Gör omtag efter taxistrid ·  Inköp Gävleborg - Upphandlingar. Inköp Gävleborg. Kyrkog.

Avtalen utgjorde otillåten direktupphandling. Inköp Gävleborg hävdade att man hade slutit de aktuella avtalen i egenskap av ombud och menade därför att man inte ansvarade för den aktuella överträdelsen. Inköp Gävleborg förbättrar äldrematen. Upphandling av en måltidssituation är en komplex process med många inblandade. Med ekonomiskt stöd från Vinnova tar Inköp Gävleborg ledningen över ett fyraårigt projekt för att förbättra de äldres måltider.
Tolvskillingsoperan folkoperan stockholm

Gävleborg upphandling

Region Gävleborg Johanneslötsvägen 22, 806 28 Gävle info.hjalpmedelsam@regiongavleborg.se 026-15 35 00. regiongavleborg.se Hittar du en upphandling som intresserar dig kan du gå in och läsa mer om den genom att klicka på rubriken. För att ta del av underlaget som hör till upphandlingen måste du skapa ett konto i Kommers, vilket också ger dig möjlighet att prenumerera på alla upphandlingar som annonseras hos oss. Hur du skapar ett konto kan du läsa om i Region Gävleborg. Regionkontoret 801 88 Gävle, rg@regiongavleborg.se växel 026-15 40 00.

Samtalsledare är Sven Hillert, präst i Mariakyrkan i Sätra. Alla är  I Gävleborgs län erbjuds den individuella rådgivningen i första hand till lantbruksföretag som har mer än 50 hektar åkermark och/eller har fler än 25 djurenheter.
Aviation school miami

Gävleborg upphandling


Inköpsavdelningen ansvarar för samtliga upphandlingar inom Region Gävleborg, tillsammans uppgår inköpen till ca 5 miljarder kronor per år. Upphandlingarna sker enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). Vi använder det elektroniska upphandlingsstödet Tendsign samt tillämpar e-handel där vi använder Visma Proceedo.

Arbetet i regionerna är uppdelat på å Inköp Gävleborg slöt ramavtal med sex tryckerier, men någon konkurrensutsättning med annonserad upphandling gjordes inte.