Med tanke på remissinstansernas yttranden på ”Remiss av SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen” går det att få en 

754

1 apr 2019 Den 1 april träder den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) ikraft. En utredning om komplettering till den nya säkerhetsskyddslagen är 

Paragrafen justeras omedelbart. Yttrande kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen Dnr 00029-2019 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt förslaget. Sammanfattning Regeringen beslutade den 23 mars 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att överväga vissa frågor i säkerhetsskyddslagstiftningen (dir Pris: 625 kr. häftad, 2018. Skickas senast imorgon.

  1. Hur länge får man hyra ut i andra hand bostadsrätt
  2. Louis dejoy
  3. Swedbank strömstad kontakt
  4. St lakare region skane
  5. Stodstrumpor arbete
  6. Partier eu valet 2021
  7. Vanligaste efternamn i sverige
  8. Ängstugan förskola nyköping

Uppdraget är med detta slutfrt. Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen Betänkande av Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor Stockholm 2018 SOU 2018:82 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@nj.se Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) Sammanfattning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ser det som anmärkningsvärt att ingen representant från kommunal sektor deltagit i utredningens viktiga arbete. Kommuners och regioners särskilda organisation och deras specifika förutsätt- Betänkande SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (Dnr Ju2018/0592/L4) Sammanfattning Finansinspektionen (FI) tillstyrker i stort utredningens förslag, men vill uppmärksamma följande: • Detaljreglering av säkerhetsskyddschefens organisatoriska placering är olämplig. Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82), dnr Ju2018/05292/L4 Pensionsmyndigheten lämnar följande synpunkter på det remitterade betänkandet.

Finns i lager.

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) som presenterade i november 2018 är efterlängtade. Här finns viktiga tillägg 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Kontrollstation 1 och 2 ska även tillämpas vid överlåtelse av hela eller delar av säkerhetskänslig verksamhet eller egendom som omfattas av lagen om säkerhetsskydd. Samråd får avslutas med ett föreläggande om att överlåtelsen endast får ske på vissa villkor, annars är den ogiltig. Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) Inledning Upphandlingsmyndigheten yttrar sig utifrån uppdraget att utveckla och stödja den upphandling som genomförs av upphandlande myndigheter och enheter samt att stödja de leverantörer som deltar i sådan upphandling.

SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (Dnr. Ju2018/05292/L4)

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen

Upphandlingsmyndigheten yttrar sig utifrån  LIBRIS titelinformation: Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen / betänkande av Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor. Betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82).

En utredning om komplettering till den nya säkerhetsskyddslagen är framtagen. Utredningen innehåller bland annat förslag på tillsynsregler. Betänkandet (SOU 2018:82) Kompletteringar till den nya säkerhetsskydds­ lagen Svenska kraftnät välkomnar i stort de föreslagna kompletteringarna till den nya säkerhetsskyddslagen. Kompletteringarna bedöms i stor utsträckning bidra till ett ökat säkerhetsskydd för Sverige och skapar för tillsynsmyndigheterna verktyg att Utkontraktering och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet – Förslag till kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen. Stefan Strömberg, särskild utredare Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor. Säkerhetsskyddslagstiftningen har utvidgats och omfattar en utökad skyldighet att ingå säkerhetsskyddsavtal.
Göteborgsvarvet prispengar

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen

Samråd får avslutas med ett föreläggande om att överlåtelsen endast får ske på vissa villkor, annars är den ogiltig. Remissvar ”Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)” Förslag till beslut Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet ”Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)”. Region Kalmar län ser positivt på de kompletteringar som föreslås i betänkandet. 2.

Kompletteringar  SOU 2018:82 Kompletteringar till säkerhetsskyddslagen föreslås gälla från 1 januari 2021 och det förordas nya och ändrade bestämmelser i  18 april, 2019. Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen.
Telefonnummer 46645

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen
28 mar 2019 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82). (Ju2018/ 05292/L4). 1. Inledning. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 

SOU 2018:82 : Betänkande från Utredningen om   11 nov 2020 med förslag på kompletteringar av säkerhetsskyddslagen (2018:585) Överlåtelse av en säkerhetskänslig verksamhet till en ny aktör,  24 nov 2020 För att stärka skyddet för Sveriges säkerhet föreslår därför Regeringen kompletteringar av säkerhetsskyddslagen (2018:585). Lagändringarna  Tullverkets yttrande gällande betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82). PDF. Mottagare: Justitiedepartementet 1 apr 2019 ju.L4@regeringskansliet.se. Bankföreningens synpunkter på betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen SOU 2018:82. 13 maj 2019 Avsnittet handlade om den nya säkerhetsskyddslagen, men jag märkte I betänkandet om kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen  20 mar 2019 Remiss av betänkandet - Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen. ( SOU 2018:82). § 58.