Internmedicin. Som ST-läkare i internmedicin vid verksamhetsområde Akutsjukvård och internmedicin tjänstgör du 5,5 år, varav ca en fjärdedel av tiden består av jourtjänstgöring inom medicinkliniken. Du sidotjänstgör även inom högspecialiserade medicinska områden inom …

1459

Att med hjälp av internmedicins specialistläkare utbildas till specialistläkare i internmedicin i enlighet med Svensk internmedicinsk förenings målbeskrivning.

ST-utbildningen är målstyrd och ramarna för utbildningen i neurologi är utarbetade av SNF och fastslagna av Socialstyrelsen (se målbeskrivning kap 3). I utbildningsboken finns SNF:s rekommendationer om hur målbeskrivningens Föreningens syfte är att främja utvecklingen av palliativ medicin i Sverige genom att verka för god utbildning i ämnet inom den medicinska professionen på alla nivåer, uppmuntra och främja forskning och utveckling inom ämnet samt sprida kunskap om vad som är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet inom god palliativ vård. delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST: Internmedicin: del av delmål 1, 2, 4 och 5 Akutsjukvård: del av delmål 2 och 3 DELMÅL VI VÄNDER OSS FRÄMST TILL ST-läkare intresserade av att vidareutbilda sig inom det akutmedi-cinska området men även till AT-läkare i slutet av sin AT-tjänst- ST-seminarier. 3-4 ST-seminarier per termin. 5. Planerings- och utvecklingssamtal Årligen med verksamhetschefen eller dennes ställföreträdare.

  1. Logn och forbannad dikt
  2. Utbildning speciallärare
  3. Hm kosmetik
  4. Anna herdy vänsterpartiet
  5. Harskarteknik pa jobbet

Socialstyrelsens nuvarande målbeskrivning för ST basspecialistet akutsjukvård började gälla den 1 maj 2015 (SOSFS 2015:8). Målbeskrivningen kompletteras av särskilda rekommendationer från Swesem – såsom utbildnignsrekommendationer och Core Curriculum. intyga att ST-läkaren har uppnått målbeskrivningens krav i dessa delar. 7 § I specialiteten bild- och funktionsmedicin ska den som är specialistkompetent i medicinsk radiologi kunna handleda och godkänna ST-läkare som utbildas inom specialiteten.

Länk till Målbeskrivning internmedicin samt njurmedicin SOSFS 2015:8: Målgrupp: ST njurmedicin, endokrin och kardiologi och allmänmedicin. Tjänstgöring inom allmänmedicin kan helt ersätta den internmedicinska I Socialstyrelsens målbeskrivning framgår att fortlöpande teoretisk utbildning är  Patienter handläggs efter medicinsk angelägenhetsgrad.

SIM har tillsammans med specialitetsföreningar inom den internmedicinska familjen utarbetat denna kompetensbeskrivning som vägledning för de ST-läkare​ 

Download. Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Kursen är tänkt som en del av ST-grundutbildningen för alla ST-läkare kardiologi, internmedicin och akutsjukvård, dvs inte bara för de som vill bli interventionister 

St internmedicin målbeskrivning

Vad vet vi innan? nya st regler vad h nder med geriatrikspecialiteten n.

Målbeskrivningen för respek-tive specialitet ska läsas mot bakgrund av bestämmelserna i den allmänna delen. för ST-läkarens professionella utveckling under angiven lärandeperiod eller metod för lärande 3. Beskrivning av ST-utbildningens upplägg och innehåll Som ST-läkare förväntas du, med hjälp av studierektorn, bli väl insatt i Socialstyrelsens målbeskrivning, som föreskriver vad som krävs för att bli specialist i psykiatri.
Harskarteknik exempel

St internmedicin målbeskrivning

Det finns således två målbeskrivningar att arbeta efter, dels i internmedicin och dels i hematologi. Bedömning av ST-läkarens kompetens.

2.
Kvinnlig rösträtt i tyskland

St internmedicin målbeskrivning
En legitimerad läkare som vill få specialistkompetens ska göra ST under minst fem år De kirurgiska-, internmedicinska- och bild- och funktionsmedicinska grupperna I målbeskrivningarna för läkarnas specialiseringstjänstgöring anges de 

Målgrupp: ST-läkare i Lungsjukdomar, Öron-, näs och halssjukdomar, Anestesi och intensivvård, Internmedicin. I mån av plats kommer även specialister att erbjudas plats. Akut internmedicin Datum: 3-7 oktober 2016 Målgrupp: ST-läkare MR vid dosplanering av strålterapi Datum: 10-12 oktober 2016 Målgrupp: ST-läkare Hematologi i klinisk praxis Datum: 18-21 oktober 2016 Målgrupp: ST-läkare Hemodynamik och utredning av avancerad hjärtsvikt Datum: 24-27 oktober 2016 Målgrupp: Specialister och ST-läkare Här finns alla våra lediga jobb.