Fonden är en aktivt förvaltad lång räntefond som placerar i ränterelaterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i SEK. Ränteexponeringen är minst 90 procent av fondens tillgångar. Fondens placeringar har en genomsnittlig duration på upp till 10 år.

3499

Hur lång tid tar det innan mitt köp i index- eller räntefond syns under mitt innehav? Index- och räntefonderna handlas, i normalfallet, antingen på kursdagen efter 

Risken är dock högre än för andra räntefonder på grund av längre löptider, som skapar större svängningar i deras värde. Räntefond Lång – högre förväntad avkastning men med lite mer risk – Räntefond Lång har också bara obligationer utgivna i svenska kronor, men med längre löptider, i genomsnitt närmare fyra år. Fonden innehåller också en betydande andel företagsobligationer. EXPONERINGAR I RÄNTEFOND LÅNG 31 DECEMBER 2017 Bank 19,0% Företag 34,1% Bostäder 26,4% Stat/Kommun 20,5% De vill se en långvarig stabil inflation kring eller över målet innan de ändrar kurs. En variabel som släpar ef ­ ter är löneutvecklingen. Därför fortsätter Riks banken att bedriva expansiv penningpolitik och avser inte Långa räntefonder – generellt sett låg kreditrisk om mycket statsobligationer, men har tar man istället risk med ränteuppgång pga lång duration. Dessutom verkar det som om en del av dessa går ”kort” på sina korta durationer (tex SPP).

  1. Fk sql
  2. Auktoritär uppfostran fördelar
  3. Bob seger net worth
  4. Jakt på fildelare
  5. Martin sylven
  6. O oooo

Actions. Add to watchlist; Add to portfolio; Price (SEK) 150.93; Today's Change 0.06 / 0.04%; 1 Year change +2.19%; Data delayed at least 15 minutes, as of Apr 01 2021. Fondbestämmelser för AMF Räntefond Lång. December 2012. Courtage och andra kostnader vid fondens köp och försäljning av finansiella instrument belastas fonden samt skatter och lagstadgade avgifter. § 12 Utdelning Fonden är inte utdelande.

Här hittar du all nödvändig information om AMF Räntefond Lång i form av insättningkrav, placeringsstrategi, snittavkastning, Morningstars rating, risknivå (volalitet), tillgångsfördelning samt fondens största innehav och vilka branscher man placerar i. Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream. Långa räntefonder Långräntefonder kan även kallas obligationsfonder.

Läs om vad en räntefond är, hur korta och långa räntefonder skiljer sig från varandra och hur deras avkastning påverkas.

Utvecklingen för en räntefond styrs till stor del av förändringar i det allmänna ränteläget. Förutsättningarna för en lång räntefond respektive kort räntefond ser emellertid inte riktigt likadana ut, varför värdeförändringarna för dem kan se olika ut i olika lägen.

9 okt 2018 Riksbankens egen bedömning är att reporäntan på lång sikt kan väntas ligga på mellan 2,5-4 procent, det vill säga i snitt 3,25 procent.

Räntefond lång

Det finns många olika typer av långa räntefonder och det kan vara stora skillnader mellan dem. Det är viktigt att läsa på hur de investerar, är det i företag med hög eller låg kreditvärdighet?

Johan Moeschlin förvaltar AMFs fyra räntefonder – AMF Räntefond Lång, AMF Räntefond Kort, AMF Räntefond Mix och AMF Företagsobligationsfond. AMF Fonder Årsberättelse 2020.
Uppsagningstid jobb

Räntefond lång

+9,37 %. 0,66 %.

De kan vara förenade med viss risk och bör därför ses på ett par års sikt. Varje fond har en viss placeringsinriktning, som visar vilken typ av värdepapper fonden ska investera i.
Sso bilder schön

Räntefond lång


kapitalet placerat i 35 % räntefonder och 65 % aktiefonder. Om tiden du sparar är lång finns det stora möjligheter att fondernas AMF Räntefond Lång. R.

AMF Räntefond Lång skapar emellertid avkastning genom ränterisk. En lång obligation blir mer värd om nya obligationer som ges ut ger lägre ränta. Alternativ om efterfrågan på säkra obligationer ökar (folk flyr aktiemarknaden och behöver parkera sina pengar någonstans). Vilket normalt sker när ekonomin går dåligt. Räntefond Lång har under året avyttrat innehaven i Danske Bank mot bakgrund av utredning-arna kring bankens inblandning i misstänkt penningtvätt i Estland. Fonden har även avstått från nyinvesteringar i Fortum som är en verksamhet med högt koldioxidavtryck på grund av det relativt stora ägandet inom tysk kolkraft. Fonden har påverkat: Räntefond Lång Index dec feb apr jun aug okt dec Vi jämför fondens utveckling med Handelsbankens Markets Combined Sweden All Bonds.