kohol och andra droger enligt ICD-10, och missbruk och beroende enligt. DSM-IV. Utöver frågor om och tystnadsplikt vid genomförandet av insatserna. I riktlinjerna ingår medicine doktor, leg. psykolog, Beroende- centrum 

1697

Oavsett om det är inom offentlig eller privat vård och oavsett om det är läkare, sjuksköterskor eller administrativ personal. Detta innefattar även en psykolog inom hälso- och sjukvårdens område, samma bestämmelser om tystnadsplikt och sekretess. Prästen? Prästen har absolut tystnadsplikt när du biktar dig eller ber om ett enskilt samtal.

Syftet med det enskilda Skolsköterskan har tystnadsplikt. Kurator. I elevhälsan jobbar skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator, studie- sex- och samlevnad eller om du har frågor som rör alkohol och droger. måste personalen ta tag i saken och bryta tystnadsplikten för att skydda dig.

  1. Sigtunahöjden hotell och konferens ab
  2. Speditör löner
  3. Atn malmo
  4. Lm ericsson arbetare
  5. Studentböcker online
  6. Aortascreening sundsvall
  7. Vuxenutbildning gavle
  8. Lunds stadsbibliotek låna om

Till kurator kan du komma för ett eller flera samtal. Psykologen arbetar både med att utreda enskilda barn och att vara en resurs för personalen i skolan. Syftet är att förbättra personalens möjligheter att hantera elevers svårigheter i skolan och öka elevers möjligheter att uppnå målen och må bra i skolan. Tystnadsplikt gäller för psykologer. Psykologen kan även hjälpa eleven vidare till andra vårdenheter om det behövs. Det kan till exempel vara till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Det finns också visst stöd för barn i förskola.

dig under 21 år som har eller riskerar ett missbruk av alkohol, narkotika eller andra droger. På vår mottagning arbetar bland annat socionom, sjuksköterska, psykolog, läkare Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Jag är en 17år gammal tjej som ska försöka söka hjälp hos en psykolog men jag är orolig för att bli anmäld eftersom. Alla våra psykologer har tystnadsplikt.

Jag är en 17år gammal tjej som ska försöka söka hjälp hos en psykolog men jag är orolig för att bli anmäld eftersom jag har testat droger.

Psykolog tystnadsplikt droger

– En rättspsykiatrisk undersökning genomförs som ett lagarbete där det ingår medarbetare från flera yrkeskategorier utöver den specialistläkare tillika rättspsykiater som är huvudansvarig för utredningen. Tystnadsplikt hos präster och diakoner i Sverige. Präster i Sverige har en särskild lagstödd tystnadsplikt, ofta kallad "absolut tystnadsplikt", enligt vilken prästen inte för någon får avslöja något som framkommit vid bikt eller enskild själavård eller ens nämna att sådant samtal har ägt rum. [2] Tystnadsplikt är något som till exempel läkare, psykologer, lärare och poliser har enligt lag. Tystnadsplikten regleras i Offentlighets- och sekretesslagen. Tystnadsplikten kan vara av olika grad: Ibland får tystnadsplikten brytas till exempel då en kurator misstänker att ett barn far illa.

Det är viktigt att du känner förtroende för den personal du möter när du vänder dig till vården. Förtroendet är viktigt för att du ska känna dig trygg och våga prata öppet om de besvär eller symtom du har. Därför har alla som arbetar inom hälso- och sjukvården tystnadsplikt. Är du yngre än 18 år beror det på situationen.
Flygbussar kiruna flygplats

Psykolog tystnadsplikt droger

På Barnhälsan arbetar psykologer, socionomer och sjuksköterskor. Alla på Barnhälsan arbetar under tystnadsplikt och besöken hos oss är kostnadsfria. stress, ångest, alkohol och droger, sex, sexuella övergrepp, graviditet, HBT-frågor, och  Öppenvårdsmottagningen är till för ungdomar upp till 20 år. I teamet arbetar behandlare, sjuksköterska, psykolog och läkare. Vi har tystnadsplikt.

Det går bra att   Upplever du att alkohol, droger eller spel tar för stor del i ditt liv? Är du orolig för någon annan?
Sos barnakuten

Psykolog tystnadsplikt droger
Det kan vara svårt att sluta dricka eller ta droger. Därför är det jättebra att få stöd från andra personer som kan peppa dig när det är jobbigt. Berätta hur du mår och 

Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskorna. Skolpsykologen arbetar förbundsövergripande. Skolsköterskor, läkare och psykolog har Psykolog - Samtalsterapi och behandlingsmetoder som t.ex.