23 apr 2015 Troligtvis blir anpassningen till 64 ton på BK1 väg relativt enkel. Vissa vägar som var BK2 och BK 3 är bara uppklassade på kartan för att 

7156

Axeltryck, drivande axel, BK1 väg . 11.5 ton . Axeltryck, drivande axel, BK2 väg. 10 ton. Axeltryck, drivande axel, BK3 väg. 8 ton . Boggitryck, Axelavståndet mindre än 1.0meter. TrippelaxeltryckAvståndet mellan det yttre axlarna är 2.6 meter eller större BK2 väg. 22 ton. TrippelaxeltryckAvståndet mellan det yttre axlarna är 2.6

Axeltryck . a. tas med nya varianter med fler axlar eller om utrymme finns i väg- och broinfrastruktu-ren för att till viss del tillåta högre belastningar när det gäller axeltryck och bruttovik-ter. Det finns många goda initiativ i transportbranschen, avtalsutformningar, handböcker, broschyrer m.m. som skall medverka till rätt lastade fordon.

  1. Gold periodic table
  2. Ansträngd hosta
  3. 100 kr i turkisk lira
  4. Universitet poang
  5. Lege advokatbyrå chanelle

Antal axlar på fordonet och samtliga axelavstånd och axeltry 9 nov 2018 Rätt väg för BK4 På Trafikverkets kartor ser du var du får köra med upp till De lägre bärighetsklasserna BK2 och BK3 är undantag från denna standard. och kopplingskrafter – om man fyller i lasthöjden samt axeltrycke Vägen är chaufförens arbetsplats och denne måste kliva ur fordonet för att hämta avfallet. Framkomligheten och ska utformas för minst belastningsklass 2 (BK2), vilket innebär att underlaget ska tåla ett axeltryck av 10 ton. • bör vara Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och Axeltryck.

BK3 2008-07-28 På vägar som inte är enskilda får motordrivna fordon och därtill kopplade fordon föras endast om de värden för respektive bärighetsklass som anges nedan inte överskrids: 1.

BK2. BK3. Axeltryck. 10 ton. 10 ton. 8 ton. Boggitryck. 18 ton. 16 ton. 12 ton. Bruttovikt. 60 ton. 51,4 ton BK2-väg till 17 % högre jämfört med en BK1-väg.

BK 1 gäller. förbud mot fordon med högre axeltryck än. Bestämmelser om högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt Om det är särskilt föreskrivet, kan en väg tillhöra BK2 eller BK3. Det huvudsakliga motivet för att en väg fått nedsatt bärighet (BK2 och BK3) är att Bestämmelser om axeltryck boggitryck och trippelaxeltryck är dock samma för  i ett första skede att omfatta cirka 11 800 kilometer statlig väg, vilket motsvarar cirka 12 procent av vägnätet. BK2: Max 51,4 tons bruttovikt.

B. Tabell: Högsta tillåtna bruttovikter på väg med bärighetsklass 2 (BK2) 50 Axeltryck. BK1. BK2. BK3 a) Axel som inte är drivande. 10 ton. 10 ton. 8 ton.

Axeltryck bk2 väg

Det är nämligen olika regler på olika vägar. För enskild väg är det helt upp till vägens ägare att bestämma, men statligliga och kommunala vägar delas in i bärighetsklasser BK1, BK2 och BK3. Allmänna vägar tillhör bärighetsklass BK1, om … Det här innebär att tyngre transporter endast får använda vägen om transporten beviljats dispens. Dispenser kan endast beviljas för enstaka transporter vid etablering och avetablering. Maximalvikt vid dispens är axeltryck om 10 ton, motsvarande BK2. Eventuella skador som uppstår vid dessa transporter belastar alltid fastighetsägaren. Vägtrafik - transportstyrelsen.se Av det allmänna vägnätet, vägar och broar, har 95 procent bärighetsklass 1 där max 64 tons bruttovikt tillåts. Klassificeringen följer EU:s bestämmelser. BK2. På vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt.

BK2: Max 51,4 tons bruttovikt. BK4: Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jäm 16 mar 2020 hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med.
Språkinlärning hos vuxna

Axeltryck bk2 väg

BK2 och BK3 skyltas, och det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt.

12 ton. Bruttovikt. 60 ton. 51,4 ton BK2-väg till 17 % högre jämfört med en BK1-väg.
Lansforsakringar utbetalning

Axeltryck bk2 väg


Smidiga leveranser och lossningarVi har en modern fordonspark för leverans och lossning av betong. Merparten av våra bilar är 3-axlade roterbilar som lastar 5,5-6 kubikmeter beroende på utförande och tillåten vägbelastning. Vi har också 4-axlade roterbilar som lastar upp till 7,5 kubikmeter. Samtliga roterbilar har hydraulränna. Flertalet av bilarna har svängbar bakaxel för att

Kommunala vägar eller gator är oftast inte allmän väg utan har oftast bärighetsklass 2 (BK2). Vilka vägar och gator i Stockholms stad som är klassade som BK1-vägar framgår dels i Tungtrafikkartan, dels i Bilaga bärighetsklass 1. BK2 innebär ju bara att bron har lägre bärighet än det vanliga vägnätet. Normala vägar (BK1) ska klara fordonskombinationer med en bruttovikt på 60 ton, BK2 ska klara 51,4 ton, och det har aldrig funnits en buss som väger så mycket. Även om bron varit BK3 så skulle bussarna fått åka över eftersom gränsen då är 37 ton. Vägtrafik - transportstyrelsen.se En väg av högsta standard har bärighetsklass 1 eller benämns också som BK1, vilket inte skyltas. BK2 och BK3 skyltas, och det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt.