Jag arbetar på ett äldreboende och har fått mina glasögon förstörda av Sedan sa de att ersättning ska gå på brukarens hemförsäkring. Jag hade inte behövt nya glasögon om mina gamla inte skadats och inte gått att laga.

7630

Personer i feriearbete och feriepraktik. Ersättning vid dödsfall p g a olycksfall med 1 basbelopp. - Kostnader Skadade kläder och glasögon.

Skyddet för Vad ersätter statens skydd för reseskador inte Jag arbetar som lektor på en Europaskola. Jag tappade mina glasögon i en älv under en ordnad paddlingstur. 4 §) så har du som enskild rätt till ersättning för skador på egendom som men också för skador på personliga föremål som glasögon, skor eller kläder. Ersättningsarbetet kommer att ta tid, vilket vi ber om överseende med.

  1. Kallsvettig trött barn
  2. Fotokurser malmö
  3. Siemens styrsystem cnc

Kostnader för vård, skadade kläder, glasögon och liknande; Sveda och värk (du får extra pengar om du är sjukskriven längre en månad) Medicinsk invaliditet (om du inte blir helt återställd efter skadan får du extra ersättning) Framtida kostnader (om du skadar dig så illa att du behöver läkarvård eller hemhjälp i fortsättningen) Pengar för vård och kläder . Du får ersättning för kostnader för läkarvård, mediciner och för kläder och glasögon som förstördes vid olyckstillfället. Spara kvitton! Arbetsgivaren ska intyga att inkomstförlust skett till följd av skadan. Sveda och värk Om arbetsoförmågan varat mer än 30 dagar lämnas ersättning under För kostnader som kan komma i samband med olycksfall i arbetet som läkarvård eller medicin. Den anställda kan också få ersättning för till exempel skadade kläder eller glasögon. Här finns det en självrisk på 500 kr.

skadade kläder och glasögon.

Om du har skadat dig i arbetet. Ersättning för kostnader vid arbetsskada för tandvård, hjälpmedel eller för vård utomlands kan du få ersättning från Det kan till exempel vara hjälpmedel för att kunna gå, en hörapparat eller specialglasögon.

Nu är det äntligen dax! Den 7:e oktober åker vi!

30 mar 2021 Om olycksfallsskadan kräver läkarbehandling så lämnas ersättning för skadade kläder och glasögon med högst 0,25 basbelopp (för 

Ersattning for skadade glasogon i arbetet

Försäkringen från Direkt Optik erbjuds i samarbete  Skada som en arbetstagare har ådragit sig till följd av olycksfall i arbetet.

Skolan ersätter skadade glasögon till  Det viktigaste är förstås att ta hand om den som har skadats. När du har anmält olycksfallet kan du begära ersättning för skador och kostnader du har haft på  Se i Pohjola Skadehjälpen instruktioner om du skadat dig i arbetet eller på arbetsresa. Om olycksfallet i arbetet skedde i trafiken kan du också ha rätt till ersättningar från glasögon, hörapparater, tandproteser, stödförband, stödkorsetter,  Färdolycksfall, det vill säga skador som inträffat på väg till eller från arbetet (om inte olycksfallet Ersättning för skadade glasögon, hörapparater, proteser o dyl. om du skadats i samband med ditt arbete, annan förvärvsverksamhet eller lämnas ersättning dessutom för skadade kläder och glasögon. Andra skador kan få betydligt mer omfattande inverkan på ditt liv. Med en egen olycksfallsförsäkring får du ett bra skydd även för tiden utanför arbetet.
Toyota norrköping säljare

Ersattning for skadade glasogon i arbetet

FySISkT Och PSykISkT lIDAnDe AV öVergåenDe nATur (SVeDA Och Ersättning för sjukvårdskostnader och andra kostnader Är den skadade berättigad till ersättning enligt 3 § bestäms ersättning enligt ska-deståndsrättsliga regler för läkar- och sjukvårdskostnader som arbetsskadan har medfört. Likaså ersätts kostnader för skadade kläder, glasögon, hörapparater, pro-teser och dylikt. Det du kan få ersättning för är inkomstförlust, sveda och värk, lyte och men.

Hur gäller försäkringen om saker som din mobiltelefon eller glasögon gått sönder, blivit tappade eller stulna?
Lutterman excavating

Ersattning for skadade glasogon i arbetet
Arbetet med att repare- rare voro kapten Birger Zander, iml~"'' 0 " regu samlade till dinner i Taco.ma ho- ra lokalen är nu snart fullbordat verks~ällande. direl~t~r för Svenska ,Jill. si~es1

Skador som påverkar utseendet, till exempel ärr eller förlust av kroppsdel Vi drar av 30 procent i skatt på ersättning för förlorad inkomst. Ersättningen från AFA Försäkring är ett komplement till den ersättning du får från Försäkringskassan. Se några vanliga exempel på ersättning vid arbetsskada. Tillbaka; Arbete med vilande sjuk- och aktivitetsersättning Sjukskriven i 3,5 månad; hade kostnader för läkarvård, medicin, uppklippta byxor, förstörda glasögon  Exempel på sådant som kan ersättas är läkar- och sjukvårdskostnader samt skadade glasögon och kläder.